Referenciák – mély- és közműépítés

Tamási Város Önkormányzata – Külterületi ivóvízellátásának kiépítése I. és II. ütem (2019-21)

110 db házi bekötés létesítése aknába helyezett szerelvénysorral, 28 db tűzcsap, 8 db vasbeton tolózárakna, nyomásfokozó szivattyú állomás és 5 353 m (D90-D110) gerincvezeték építése, valamint 50 m3 tűzivíztározó létesítése


Benkala Kft. – CAADEX Kft. új üzemcsarnokának közművesítése (2021)

Ivóvíz- (476 m, D63-D90), gáz- (148 m, D63), szennyvíz- (148 m, D90-D160) és csapadékvíz-elvezetés (817 m, D125-D400) kiépítése, 45 db előregyártott vasbeton akna elhelyezése, 3 db nagyméretű földalatti vasbeton műtárgy készítése


Sellye Város Önkormányzata – vegyeshasználatú kerékpárút építése (2021)

6 m széles és 422 m hosszú aszfaltburkolat, 706 m hosszú (D200-D500) csapadékvíz-elvezető rendszer építése


Tamási Város Önkormányzata – Északi iparterületen, a Dózsa György utcában ivóvíz törzshálózat-bővítés (2021)

8 db házi bekötés létesítése, 2 db tűzcsap, 1 db vasbeton tolózárakna és 717 m (D90-D110) gerincvezeték építése


Fejér-B.Á.L. Zrt. – Fonyódliget Erzsébet-tábor belső gázhálózatának kiépítése nyomásszabályzó állomással (2021)

Belső gáz gerincvezeték építése 1 995 m hosszban (D110-D32), Fiorentini gázállomás telepítése és üzembe helyezése (4 bar – 100 mBar)


Dalmand Zrt. – Mezőgazdasági terménytisztító, szárító- és silótelep belső gázhálózatának kiépítése nyomásszabályzó állomással (2020-21)

Nagy átmérőjű belső gázhálózat építése 679 m hosszban (D160-D250), Fiorentini gázállomás telepítése és üzembe helyezése (500 mBar – 100 mBar)


Enying Város Önkormányzata – „Enying, Zöld város – Városközpont rehabilitáció” projekt keretében (2020-21)

3 000 m2 térkő burkolat, 4 230 m2 stabilizált sétány burkolat és 6 040 m szegély építése; közvilágítás kialakítása 61 db kandeláberrel, 115 fellépős kültéri vasbeton sétánylépcső és a szabadtéri színpad megvalósítása


Fejér-B.Á.L. Zrt. – NIPÜF Veszprém HM raktárának gáz közműhálózat kivitelezése (2020)

Belső gázhálózat építése 338 m hosszban (D63-D110), Fiorentini gázállomás telepítése és üzembe helyezése (20 bar – 100 mBar)


Dusnok Község Önkormányzata – Arany János utca útépítése és a Hunyadi utca felújítása(2020)

5 m széles és 350 m hosszú aszfaltburkolatú út építése teljes pályaszerkezettel; 4 m széles és 128 m hosszú aszfaltburkolatú út felújítása


Enying Város Önkormányzata – Enying 016 hrsz-ú külterületi út felújítása (2020)

4 m széles és 1 562 m hosszú út felújítása


E.ON – gázhálózat fejlesztése (2018-21)

Utólagos gázbekötés (1 100 db) és gázelosztó vezeték építése (11 km); irányított fúrások 1 240 m hosszban (D63-D250)